Fix Error Det gick inte att hitta Java SE Runtime Environment

Fix Error Det gick inte att hitta Java SE Runtime Environment

, håll ned Skift + Högerklicka inuti fönstret och klicka på “Öppna ett kommandofönster här”.

Taggar Windows 2 minuter läst