Fix: HP-skrivare skriver inte ut

Fix: HP-skrivare skriver inte ut

Fix Hp Printer Not Printing

Hewlett Packard (HP) har gått in i tryckeribranschen och konkurrerar med andra konkurrenter som Canon eller Brother. Dessa skrivare är kända för sin hållbarhet och precision i skrivarfärgade och icke-färgade sidor.Liksom alla andra skrivare har HP-skrivare också sin del av problem. Ett av dessa problem är att skrivaren inte skriver ut. Det skriver antingen ut halva sidor, saknar några rader, skrivs inte ut i färg eller skrivs inte alls ut. Den här frågan är mycket utbredd och blir en olägenhet för HP-användare den här dagen. Vi har sammanställt en lista med lösningar som du kan prova. Börja med den första och arbeta dig neråt.Lösning 1: Utföra grundläggande kontroller

Innan vi går vidare med korrekta tekniska lösningar rekommenderas det att du genomför dessa grundläggande kontroller i din installation.

 • Kolla anslutningens status mellan din skrivare och din dator. Om du använder en nätverksanslutning, se till att alla detaljer (IP-adress och portar) är anpassade till skrivarens konfiguration.
 • Utför en strömcykel av hela installationen (din dator och skrivaren) innan du går vidare. Det kan finnas en viss felkonfiguration som kan orsaka okända problem. Stäng av alla moduler, ta ut strömsladden från enheterna och låt dem sitta som i ~ 10 minuter innan du ansluter allt igen.

Lösning 2: Kontrollera kassetten

Ett annat stort problem som HP-användare upplever är patroner. Alla skrivare körs på patroner och de ger 'bläck' för utskrift. Frågor som du kan möta med patroner är ganska breda så vi kommer bara att täcka grunderna så att du får en grov idé.

Patroner kan ibland vara defekt även om de köps nya från butiken. Prova att byta ut patronerna. Om du använder förfalska patroner, bör du försöka använda original- och om du använder original bör du prova förfalskade. Detta beslut beror på system till system.

Dessutom har HP introducerat Regionalisering för att förhindra att förfalskade patroner tar plats till sina skrivare. Så i det här fallet, även om du använder en äkta patron, bör du se till att den är gjord för din region.

Lösning 3: Avbryta alla utskriftsjobb

En annan lösning är att avbryta alla utskriftsjobb som skickas till skrivaren och sedan starta om skrivaren. Detta kommer att visa sig vara en mjuk återställning till systemet och kan lösa eventuella avvikelser i det.

 1. Navigera till Enheter och skrivare som vi gjorde tidigare, högerklicka på skrivaren och klicka Se vad som skrivs ut .

 1. Klicka på på det nya fönstret som öppnas Skrivare och klicka Avbryt alla dokument .

3. Nu borde du göra det kontrollera om du kan skriva ut perfekt.

Lösning 4: Återställa fabriksinställningar

Om alla ovanstående metoder inte fungerar i ditt fall bör du överväga att återställa skrivaren till fabriksinställningarna. När vi återställer till fabriksinställningar tas alla befintliga konfigurationer, profiler och preferenser bort automatiskt. Till och med nätverksanslutningarna kommer att återställas så att du måste ansluta den till din dator manuellt efteråt.

Metoden för fabriksåterställning kan vara annorlunda för olika produkter. Vi kommer att täcka de två mest generiska metoderna här.

 1. Stäng av skrivaren och ta ut strömkabeln. Vänta ~ 1 minut innan du sätter i den igen.
 2. Sätt nu på skrivaren medan du tryck och håll de återuppta knapp i 10-20 sekunder. Uppmärksamhetslampan tänds. Släpp återuppta-knappen när den är påslagen.
 3. Uppmärksamhets- och klarlamporna kommer att växla tills skrivaren återställs till fabriksinställningarna.

Om detta inte passar din skrivare betyder det vanligtvis att din skrivare har en annan återställningsmekanism. Prova den nedan.

 1. Stäng av skrivaren och ta ut strömkabeln . Vänta ~ 1 minut innan du sätter i den igen.
 2. Slå nu på skrivaren med strömbrytaren och ta handen till pekskärmen. Vänta nu tills den första delen av initialiseringsfältet visas, tryck och håll sedan på skärmen som visas i bilden nedan.

 1. Vänta nu tills återställningen är klar.

Lösning 5: Rengöra skrivhuvudena

Det största problemet som HP-skrivaranvändare upplever är skrivhuvudena som har fastnat med torrt bläck. Detta orsakas vanligtvis över tiden och är ett mycket vanligt fenomen i skrivarna. Skrivarna har till och med en mekanism för att rengöra skrivhuvudena, men det fungerar inte i de flesta fall.

Innan du fortsätter med denna lösning bör du försöka rengöra skrivhuvudena enligt den inbyggda proceduren i skrivaren. Om detta inte fungerar kan du prova den manuella metoden nedan.

 1. Stäng av skrivaren genom att dra ut nätsladden från skrivarens baksida. När skrivaren har stängts av och sladden tagits ur öppnar du skrivarens främre lock.
 2. När frontlocket öppnas , vänta tills patronerna är centrerade. När de väl är centrerade, ta ut dem en och en.

 1. Nu ta ut skrivhuvudet Tvinga inte ut det eftersom det kan gå sönder komponenterna som finns inuti. När skrivarhuvudet är ute ser du små cirklar på insidan. Det fastnade bläcket ska vara här och detta blockerar skrivhuvudena från att snurra. Vi kommer att städa upp det.

 1. Klicka nu på bro finns på skrivhuvudet uppåt som visas på bilden. Skjut först uppåt från ena sidan tills du hör ett klick och skjut sedan uppåt från andra sidan. Du borde höra två klick. Nu kommer det att vara lätt att ta bort.

 1. När bron är lossad, vrid på kranen och vänta på varmvatten . När det varma vattnet rinner, rengör skrivhuvudena enligt bilden. Detta tar bort allt blockerat bläck från patronerna.

 1. Nu torr bläckhuvudet med en hårtork eller låt det vara tills du är helt säker på att modulen är helt torr. När den väl är torkad, Föra in sätt in den i skrivaren och flytta den till rätt läge.
 2. Anslut nu strömsladden till skrivaren och slå på den igen. Klicka på inställningar ikonen med pekskärmen och välj Verktyg .

 1. När du är i verktyg klickar du på Rengör skrivhuvudet . Skrivaren initialiserar nu rengöringsmekanismen och kan ta lite tid. Låt det avslutas i sin egen takt.

 1. När skrivhuvudena är rena, skriv ut en testsida och kontrollera om du kan skriva ut utan problem.

Förutom ovanstående lösningar kan du också prova:

 • Uppdaterar firmware på skrivaren till den senaste tillgängliga versionen.
 • Ställer in skrivaren som standardskrivare för alla utskriftsjobb på din dator.
 • Uppdaterar förare skrivaren på din dator genom att ladda ner dem från den officiella webbplatsen.
 • Avinstallerar de skrivare helt och sedan installera den.
 • Kontrollerar om det finns något felstatus på din skrivare.
5 minuter läst