Hur fixar jag 'Running Scripts is Disabled on this System' -fel på Powershell?

Hur fixar jag 'Running Scripts is Disabled on this System' -fel på Powershell?

How Fix Running Scripts Is Disabled This System Error Powershell

Powershell är en ram för automatisering och hantering av uppgifter som har utvecklats och publicerats av Microsoft. Den består av ett kommandoradsskal och ett tillhörande språk. Användare kan köra flera cmdlets i programmet. Men nyligen har många rapporter kommit in där användare inte kan köra ett skript och ' Running Script är inaktiverat på detta system ' eller den ' körning av skript är inaktiverat på detta system ”-Fel visas i Powershell.Felkörningen 'Körande skript är inaktiverad på den här datorn'I den här artikeln kommer vi att diskutera anledningen till att detta fel kan utlösas och några lönsamma lösningar för att fixa det permanent. Se till att följa stegen noggrant och exakt för att undvika konflikter.

Vad orsakar felet 'Körande skript är inaktiverat på detta system'?

Efter att ha fått många rapporter från flera användare bestämde vi oss för att undersöka saken och vår forskning tyder på att felet orsakas på grund av följande problem. • Inaktiverade skript: Varje skript som du kör på Powershell måste ha någon nivå av verifiering från betrodda källor för att det ska fungera. Men i vissa fall, även om manuset har verifiering, stoppas det fortfarande från körning på grund av begränsad åtkomst. Saken är att Windows har en 'Execution Policy' som manuset måste kringgå för att det ska kunna köras. Om utförandepolicyn är inställd på 'Begränsad' kan inget skript köras på datorn.

Nu när du har en grundläggande förståelse för problemets natur kommer vi att gå vidare mot lösningarna.

Lösning 1: Lägga till kod

Om du vill köra ett visst skript på din dator utan att gå igenom besväret med att ändra exekveringspolicyn kan du alltid lägga till en kodkod i kommandot som ger skriptet åtkomst genom policyn. För det:

 1. Tryck ' Windows '+' R ”För att öppna körprompten.
 2. Skriv in ' Powershell ”Och tryck“ Flytta '+' Ctrl '+' Stiga på ”Samtidigt för att ge administrativ tillgång.

  Skriv i 'Powershell' och tryck på 'Shift' + 'Alt' + 'Enter' 3. Skriv in kommandot för att köra ett visst skript som följande kommando.
  c: > powershell -ExecutionPolicy ByPass -Fil script.ps1 
 4. Tryck ' Stiga på ”Och kolla upp för att se om problemet kvarstår.

Lösning 2: Ändring av utförandepolicyn

Eftersom exekveringspolicyn ger åtkomst till Powershell för att köra ett visst skript, om den är inställd på begränsad, kommer den att blockera alla skript från att köras. Det finns olika lägen som du kan ställa in policyn beroende på din situation. Dessa lägen är:

 • Begränsad: Detta läge tillåter inte att något skript körs på datorn.
 • AllSigned: Genom att välja det här läget kan endast de policyer som signeras av en betrodd utgivare köras på datorn.
 • RemoteSigned: Alla nedladdade skript måste signeras av en betrodd utgivare.
 • Obegränsad: Det finns ingen begränsning för något manus alls.

Nu när du känner till nivåerna till vilken körningspolicy kan ställas in kan du enkelt välja den bästa för dig beroende på dina behov. För att ändra körningspolicyn:

 1. Tryck ' Windows '+' R ”För att öppna körprompten.
 2. Skriv in 'Powershell' och tryck på ' Flytta '+' Ctrl '+' Stiga på ”Samtidigt för att ge administrativ tillgång.

  Skriv i 'Powershell' och tryck på 'Shift' + 'Alt' + 'Enter'

 3. Skriv in följande kommando och tryck på 'Enter' för att utföra det.
  Set-ExecutionPolicy remotesignerad

  Notera: Ordet ' RemoteSigned ”Ska ersättas med den säkerhetsnivå du vill ha enligt ovan.

 4. Tryck ' OCH ”För att indikera Ja och detta kommer att ändra grupppolicyn till önskad nivå.

  Ändra grupppolicyn

 5. Kolla upp för att se om problemet kvarstår.
2 minuter läst