Hur du åtgärdar felkod för webbkameran 0xA00F4289

Hur du åtgärdar felkod för webbkameran 0xA00F4289

How Fix Webcam Error Code 0xa00f4289

Felkoden 0xA00F4289 visas när användare försöker komma åt sin bärbara webbkamera via den inbyggda kameraprogrammet i Windows 10. Kameraappen visar ' Vi hittar inte din kamera ”Felmeddelande tillsammans med några felsökningssteg som åtföljs av nämnda felkod. Som det visar sig kan kameran i vissa fall flimra i appen följt av felmeddelandet. Webbkameran visar visning under en sekund eller så i vissa scenarier och blir sedan svart vilket kan tyda på att den inbyggda webbkameran kopplas bort.Kamerakodkod 0xA00F4289Detta hindrar användarna från att använda sina kamera på applikationer som Microsoft Teams eller till och med Zoom. Därför kommer vi i den här artikeln att ta dig igenom den här frågan genom att tillhandahålla möjliga orsaker till problemet så att du kan utveckla en förståelse för problemet. Därefter tar vi reda på de olika metoderna som du kan använda för att lösa problemet. Så med det sagt, låt oss komma igång.

 • Kameran är lös - En av de främsta anledningarna till att denna felkod kan uppstå är när den inbyggda webbkameran är lös och därmed inte systemet kan läsa den ordentligt. På grund av detta visar det meddelandet om aktiv kamera urkopplad. Detta kan enkelt lösas genom att försiktigt trycka på kameran. Om du gör det kommer du att bli av med felmeddelandet.
 • Tjänsten för kameraserver är inaktiverad - En annan anledning till att felmeddelandet kan visas är när tjänsten Camera Frame Server är inaktiverad i bakgrunden. Tjänsten krävs för att din kamera ska fungera korrekt, så om du inte tjänsten körs kommer du inte att kunna använda kameran ordentligt och så småningom snubbla på ett felmeddelande som sådant.
 • Microsoft Skype-interaktion - Som det visar sig kan problemet i vissa scenarier uppstå på grund av interaktionen mellan Skype-applikationen på ditt system och kameran. I ett sådant fall kanske kameran inte fungerar som avsett och därmed visas ett felmeddelande. För att kringgå detta måste du antingen avinstallera eller avsluta Skype.
 • Kameran är inaktiverad - Slutligen kan problemet ibland uppstå eftersom kameran på ditt system helt enkelt är avaktiverad. När detta händer kommer din dator inte att komma åt kameran och därmed visas ett felmeddelande i kameraappen. För att komma runt detta måste du helt enkelt aktivera kameran genom att trycka på respektive tangenter på tangentbordet.

Nu när vi har gått igenom möjliga orsaker till problemet, låt oss gå igenom de olika lösningarna som du kan implementera för att bli av med felkoden och kunna använda kameran framgångsrikt. Innan vi börjar är det första du bör göra att se till att kameran inte är inaktiverad. Som tidigare nämnts kan problemet i vissa fall uppstå bara för att kameran är avaktiverad. Tryck därför på respektive tangenter på tangentbordet för att aktivera kameran. När du har gjort det kan du försöka kontrollera om problemet fortfarande finns kvar. Om det kvarstår kan du följa metoderna nedan.Metod 1: Använd tryck nära kameran

Om du läser meddelandet noggrant och som vi har nämnt antyder det att datorn inte kan komma åt kameran eftersom den har kopplats bort. Det kan låta konstigt om du inte använder en extern kamera utan snarare själva den inbyggda kameran. Detta är dock fortfarande en möjlighet och kan hända ofta. Vad som i grund och botten händer är att kameran antingen lossas eller att den lossnar på grund av vilken den inte upptäcks av datorn.

Bärbar kamera

Som det visar sig kan detta enkelt lösas, men det kräver viss försiktighet. Vad du egentligen måste göra är att trycka runt området på webbkameran från både baksidan och framsidan tills dess kameralampa tänds. Se till att du inte använder överdriven kraft eftersom det kan orsaka permanenta skador. Du måste bara trycka försiktigt och det borde göra tricket. Detta har rapporterats fungera av mer än hälften av de användare som stod inför detta problem, så det borde troligen också träna för dig.Metod 2: Starta Windows Camera Frame Server Service

Som det visar sig, som nästan allt på ditt system, är kameran också beroende av att vissa tjänster fungerar som de ska. Tjänsten råkar vara tjänsten Windows Camera Frame Server. I vissa fall kan tjänsten kanske inte fungera korrekt om tjänsten inte körs och faktiskt stoppas. Därför, i ett sådant scenario, måste du sätta på tjänsten och sedan försöka använda kameran. För att göra detta, följ instruktionerna nedan:

 1. Först och främst, öppna upp Springa dialogrutan genom att trycka på Windows-tangent + R genväg för det.
 2. Skriv sedan in i dialogrutan Kör services.msc och tryck på Enter. Detta öppnar fönstret Tjänster.
 3. Tjänster kommer du att kunna se alla tillgängliga tjänster. Leta reda på Windows Camera Frame Server tjänsten och dubbelklicka sedan på den för att öppna Egenskaper fönster.

  Windows-tjänster

 4. Klicka på Start för att starta tjänsten och se till att Börja typ är satt till Automatisk .

  Windows Camera Frame Server Serviceegenskaper

 5. Klicka därefter på Tillämpa och tryck OK .
 6. Se om det löser problemet.

Metod 3: Avsluta eller avinstallera Skype

I vissa scenarier kan felmeddelandet också orsakas på grund av störningar från Skype applikation som körs i bakgrunden. Detta har rapporterats av andra användare som stod inför en liknande fråga. Om du har Skype installerat på ditt system gäller detta scenario för dig. I ett sådant fall är det du kan göra att helt enkelt lämna Skype-appen från aktivitetsfältet för att förhindra att den stör kameran. Försök sedan använda kameran. Se till att du stänger applikationen helt och inte bara minimerar den. Du kan också välja att avinstallera programmet från Kontrollpanel om du inte använder den. Om du avinstallerar Skype kan du behöva starta om datorn och sedan försöka komma åt kameran för att se om problemet har lösts.

Avinstallerar Skype

Taggar Windows 3 minuter läst