Hur du skyddar dig mot nolldagarsattacker

Hur du skyddar dig mot nolldagarsattacker

Hur du skyddar dig mot nolldagarsattacker

Om en patch redan har släppts betyder det att hotet inte längre är noll-dag eftersom utvecklarna är medvetna om dess existens.

Det betyder dock också att sårbarheten nu är tillgänglig för allmänheten och alla med nödvändiga färdigheter kan utnyttja den.
För att säkerställa att exploateringen inte kan användas mot dig, bör du applicera plåstret omedelbart när det släpps.Jag rekommenderar till och med att du konfigurerar ditt system så att det aktivt söker efter korrigeringsfiler och använder dem automatiskt om de hittas. Detta eliminerar eventuell fördröjning från det att en korrigeringsfil släpps till den tidpunkt då den installeras.