LÖST: HP-skrivarfel 49.4c02

Solved Hp Printer Error 49

49.4C02-fel i HP-skrivare är ett välkänt fel bland användare som stoppar alla åtgärder som utförs på skrivaren och ber om omstart. Felet när det inträffar visas på skrivarens skärm. För vissa lyckliga användare var detta bara en engångs sak men för vissa blev det en permanent huvudvärk som gjorde att skrivaren var oanvändbar eftersom varje gång man skulle sätta på den här skrivaren skulle felet visas igen inom några sekunder.49.4C02-felet och andra liknande fel har till stor del tillskrivits felkommunikationen mellan målskrivaren och systemet som skickade utskriften. Det kan lätt orsakas av vissa PDF-filer som man försöker skriva ut eller en föråldrad firmwareversion av skrivaren. I händelse av ett PDF-utskriftsjobb kommer skrivaren att visa detta varje gång det startas om såvida inte det specifika utskriftsjobbet avbryts från den dator det skickas. Vid en nätverksskrivare kan det bli problematiskt att spåra systemet som skickade utskriften. Innan du fortsätter med mer komplicerade steg nedan, försök att stänga av skrivaren och dra ur strömmen och nätverkskabeln (om den är ansluten). Om du är nätverksansluten, leta reda på vilken dator som har ett utskriftsjobb fastnat i skrivaren och ta bort det, sätt tillbaka strömmen till skrivaren och nätverkskabeln igen. Sätt på skrivaren igen och testa.Lösning 1: Uppgradera skrivarens fasta programvara

Firmware i en skrivare liknar vad Windows är för din dator. Det är ett operativsystem för en skrivare. Föråldrad firmware är den första misstänkta när detta fel inträffar på en HP-skrivare. Firmwareuppdateringar släpps ibland av just denna anledning, dvs för att fixa olika fel och fel i en skrivare som liknar den du står inför nu.

Innan vi fortsätter måste du återställa skrivaren till klart läge. Eftersom detta fel generellt visas på grund av att en PDF-fil skickas för utskrift måste du avbryta det utskriftsjobbet.Om du är den enda som skickar utskriften, Tryck de Windows nyckel- och typ Enheter och skrivare . KlickEnheter och skrivare i sökresultaten. Högerklicka på din skrivare installerad och klicka Se vad som skrivs ut .

Högerklicka var som helst i fönstret som just öppnades och klicka Avbryt alla dokument .

Om det är en nätverksskrivare och du inte vet vem som skickar skrivaren, helt enkelt Dra ur de nätverkskabel från skrivaren för att koppla bort den från nätverket. Nu Omstart skrivaren och låt nätverkskabeln vara urkopplad.Genom Firmware Update Utility

För att uppdatera skrivarens firmware måste du först kontrollera den aktuella Firmware Version körs på din skrivare. För att göra måste du Skriva ut till Konfigurationssida från den besvärliga skrivaren. Använd gränssnittet på själva skrivaren och navigera till Administrering eller Information eller den Konfiguration avsnitt i menyn. Dess plats kan variera beroende på vilken skrivarmodell du har.

När du har den aktuella firmwareversionen, Till de HP: s webbplats för drivrutiner .

Ange skrivarens modellnamn under “Ange mitt HP-modellnummer”. Support-sidan öppnas för skrivaren. Välj din Windows-version under Operativsystem.

Klicka på avsnittet Firmware i resultaten nedan.

Senaste firmware kommer att vara på topp. Bredvid Firmware-uppdateringsverktyget, om den aktuella versionen är senare än den version du har installerat, klickar du på knappen Hämta för att ladda ner den.

Kör Firmware Update Utility som du laddade ner tidigare. Välj din skrivare som du vill uppdatera i listrutan. Om det är en nätverksskrivare, anslut den direkt via en USB-skrivarkabel och installera den på ditt system. Klicka nu på Skicka firmware.

Det kan ta några minuter, så ha tålamod.

Genom FTP på nätverk

HP: s uppdateringsverktyg för fast programvara är känt för att misslyckas på vissa skrivare. På nätverksskrivare kan det också göras via nätverket med hjälp av FTP-protokoll . Om skrivaren ger felet varje gång du ansluter det till nätverket, stänger du antingen av alla andra datorer som är anslutna till det eller ändrar skrivarens IP-adress.

Nu för den här metoden måste du Ladda ner en . rfu (fjärruppdatering av fast programvara) för din skrivares modell.

Att göra så, Till de HP: s webbplats för drivrutiner . I Tis din skrivarens modellnamn under ' Ange mitt HP-modellnummer ”. Support-sidan öppnas för skrivaren. Välj Oberoende operativsystem eller Cross Platform från rullgardinsmenyn under Operativsystem .

Bygga ut de Firmware-avsnitt Nedan. Bredvid firmware för Windows operativsystem , Kolla upp de versionsnummer . Om versionsnumret är senare än den version du har installerat, Klick de Ladda ner knapp för att ladda ner den.

Öppet de Nedladdad fil. Om det var en exe-fil kommer den att be om en plats för att extrahera .rfu-filen. Extrahera det och placera den på din Skrivbord .

Se nu till att du känner till skrivarens IP-adress. Du kan veta det genom Konfiguration sida att du kan skriva ut enligt metoden som nämns ovan.

Nu Tryck och Håll de Windows-tangent och tryck ÄR . Windows Explorer öppnas. I adress stapel ovan, typ ftp: // [IP-adress för skrivare] . Till exempel, om IP-adressen är 192.168.5.123 skulle du skriva ftp://192.168.5.123 . Nu trycker du på Stiga på .

Det kommer vara en mapp som heter HAMN . Kopiera de .rfu fil från skrivbordet och Klistra den i PORT-mappen. Processen tar lite tid. Omstart skrivaren när den är klar. Om du inte kan se en mapp som heter PORT kan du Klistra det i fönster sig.

Din firmware uppdateras nu. Skriv ut filen du försökte skriva ut tidigare och kontrollera om problemet uppstår. Om ja, gå vidare till nästa lösning.

Lösning 2: Uppdatera drivrutiner till PCL6-drivrutin

PCL6, PCL5 eller PCL5e är skriptspråk som används i skrivardrivrutiner. Att använda PCL6-drivrutinerna för HP-skrivare är ett känt botemedel mot 49.4C02-felet.

För att installera PCL6-drivrutinerna måste du först ladda ner den. För att göra det, gå till HP: s webbplats för drivrutiner .

Ange skrivarens modellnamn under “Ange mitt HP-modellnummer”. Support-sidan öppnas för skrivaren. Välj din Windows-version under Operativsystem.

I resultaten nedan klickar du på Driver - Universal Print Driver för att utöka det. Söka efter HP Universal Print Driver för Windows PCL6 och Klick de Ladda ner knapp bredvid den för att ladda ner den.

Springa de nedladdad fil och den kommer att be om en plats för att extrahera dess innehåll. Definiera en plats eller lämna standard i den och Klick Packa upp . Installationen startar automatiskt. Följ anvisningarna på skärmen nu.

Du kan också göra det manuellt genom att första avinstallationen målskrivaren. Nu Installera om det, men när det ber om drivrutiner, använd inte de drivrutiner som redan är installerade. Använd drivrutinerna från mappen där du precis extraherade PCL6-drivrutiner . Om utvinningsplatsen lämnades som standard, skulle det vara C: HP Universal Print Driver pcl6-xxx-x.x.x.xxxxx.

Omstart din dator och felet borde vara borta nu. Om inte, gå vidare till nästa lösning.

Lösning 3: Skriv ut PDF som bild

Det här felet uppstår oftast efter att en användare har skrivit ut en PDF-fil. Vanligtvis har den PDF-filen teckensnitt lite för komplicerade som kan förstöra skrivarens minne. Du kan motverka problemet genom att skriva ut PDF-filen som en bild.

För att göra det, för det första Klar de skriva ut som har den besvärliga PDF-filen i sin lista med metoden i Lösning 1 . Såvida inte PDF tas bort fortsätter skrivaren att ge det felet.

Nu Omstart skrivaren.

Öppna PDF-filen som du försökte skriva ut. Tryck och Håll de Windows-tangent och Tryck P att ta upp Skriv ut fönstret . Nu KlickAvancerad knapp .

Placera en Kolla upp bredvid Skriv ut som bild . Klick OK och Skriva ut dokumentet. Platsen för Skriv ut som bild alternativet kan variera från skrivare till skrivare.

Kontrollera om problemet är löst. Om inte, är det PDF-filen som är korrupt.

5 minuter läst